Składanie i realizacja zleceń

Organizacja realizacji zleceń opiera się na kilku nieskomplikowanych krokach:

  1. Złożenie Formularza nieodpłatnej wyceny zlecenia ( w Formularzu Klient podaje informacje niezbędne do oceny charakteru zlecenia oraz określenia kosztu usługi) lub bezpośredni kontakt z Biurem E.T. English (telefon / faks / e-mail).
  2. Oferta przygotowana na bazie pozyskanych od Klienta informacji przesyłana jest faksem lub e-mailem na numer / adres internetowy wskazany w Zapytaniu. W przypadku Akceptacji Oferty, prosimy o wypełnienie wymaganych danych w Formularzu Zlecenia oraz odesłanie go faxem lub e-mailem (skan) do Biura E.T. English.
  3. Istnieje możliwość telefonicznej akceptacji oferty, jednakże w takim przypadku Klient proszony jest o uiszczenie płatności z góry (przelew lub płatność on-line). Wpływ wskazanej sumy na konto Biura stanowi w tej sytuacji podstawę do przekazania przedmiotu Zlecenia do realizacji.
  4. W przypadku zleceń o wartości powyżej 1 000zł wymagana jest przedpłata wysokości 30% wartości przedmiotu Zlecenia (płatności).
  5. Po realizacji Zlecenia tłumaczenie oraz oryginalny dokument przekazywane są Klientowi w sposób wybrany przez niego w Zapytaniu (poczta - list polecony, przesyłka kurierska, odbiór osobisty) na koszt Klienta.
  6. W przypadku dokumentów oryginalnych (sygnowanych) lub też innych dokumentów w formie papierowej, Klient może złożyć je osobiście w Biurze, przesłać lub też poprosić o odbiór osobisty (za dopłatą).
  7. Płatność / zapłata pozostałej kwoty następuje w momencie poinformowania Klienta o wykonaniu przedmiotu zlecenia (w przypadku wyboru opcji płatności on-line), przy odbiorze lub też za pobraniem. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu płatności zawarte są w  § 3, pkt. 7 Regulaminu Świadczenia Usług.