Szkolenia BHP

Odbiorcy: kadra polskojęzyczna, anglojęzyczna lub językowo niejednorodna

Bezpieczeństwo pracy jest istotne bez względu jaką pracę wykonujemy. Choć czasami wydaje się, że wykonywana przez nas praca jest jak najbardziej bezpieczna i nic nam nie grozi, to z doświadczenia wiadomo, że człowiek czasami potrafi wyrządzić sobie krzywdę z pozoru nie mogącą zrobić tego rzeczą czy czynnością, a w momencie ogromnego zagrożenia wychodzi bez szwanku. Zatem bywa różnie, dlatego w każdej pracy potrzebne są szkolenie wstępne bhp
Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie kształcenia kierowanego. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż.
Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ochrony przeciwpożarowej (p.poż) oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.
Prowadzimy szkolenia takie jak:
Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - wymagane dla wszystkich pracowników
Szkolenia okresowe dla:
- pracodawców i osób kierujących pracownikami
- pracowników administracyjno-biurowych
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- inżynieryjno - technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)
- Organizujemy ponadto szkolenia dla audytorów wewnętrznych BHP zgodnie z normami PN-N 18001:2004, PN-N 18011:2006 oraz PN-EN ISO 19011:2003.

Pracodawco!!! Pamiętaj, że szkolenia wstępne i okresowe musisz wykonać obowiązkowo!!!

 

OSOBA KONTAKTOWA:

Bartosz Melcer

tel.: 0509 443 757

e-mail: biuro@tlumaczeniaszkolenia.pl