Oferta

Ogólny zakres merytoryczny i kierunek tłumaczenia

Oferujemy szeroki zakres merytoryczny tłumaczeń; specjalizujemy się w tekstach prawnych, prawniczych, biznesowych oraz technicznych, jednakże chętnie podejmujemy się również zleceń wykraczających poza wyżej opisaną listę. Tłumaczymy z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.

Tłumaczenia pisemne

Nasi Klienci najczęściej powierzają nam tłumaczenie korespondencji i dokumentacji firmowej (umowy handlowe, dokumentacja KRS, itp.), urzędowej (akty urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa, prawa jazdy, świadectwa szkolne, indeksy studenckie, itp.), technicznej (specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, itp.), jak również aktów prawnych, rozporządzeń, uchwał, opinii prawnych, umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw, itp.

Tłumaczenia ustne

Podejmujemy się tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz a'vista. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług, zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego skonsultowania z Klientem zakresu merytorycznego tłumaczenia. Najczęściej wykonywane przez nas tłumaczenia ustne to tłumaczenia negocjacji handlowych, specjalistycznych konsultacji i szkoleń, jak również tłumaczenia przeprowadzane na zlecenie urzędów administracji publicznej.