Gwarancja jakości

Gwarantem jakości świadczonych przez nas usług jest fakt, iż nasi lektorzy posiadają duże doświadczenie w organizacji oraz przeprowadzaniu procesów dydaktycznych w zakresie nauki języka angielskiego. Jako nauczyciele akademiccy, nauczają oni nie tylko tkz. "praktycznego angielskiego" (General English), lecz również przedmiotów specjalistycznych, np. różnych dyscyplin językoznawczych oraz translatoryki. Oprócz odpowiedniego zaplecza metodologicznego niezbędnego w tym zawodzie, dysponują oni również wiedzą dotyczącą wymagań i oczekiwań Klientów instytucjonalnych, co pozwala im na wykorzystanie swojego potencjału dydaktycznego tak, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów.

Dodatkowo, z naszymi Klientami podpisujemy ramową umowę współpracy w zakresie szkoleń językowych. Poza standardowymi zapisami umownymi zawieranymi w tego typu umowach cywilno-prawnych, umowa taka określa przede wszystkim zakres merytoryczny oraz cele danego kursu, jak również szczegóły organizacyjne (ilość godzin, typ grupy, itp.). Zawarcie jej ma na celu sformalizowanie charakteru współpracy z Klientem, a tym samym nakreślenie jasnego i klarownego kształtu dalszej współpracy.

Wybrani Klienci (referencje):