FAQ

Jak oceniany jest poziom kompetencji językowej uczestników kursu?

Poziom kompetencji językowej oceniamy dwuetapowo,

  • na podstawie specjalnie przygotowanego testu kompetencji językowej (placement test, Oxford Placement Tests), składającego się z testu gramatyczno-leksykalnego oraz testu na rozumienie tekstu słyszanego
  • na podstawie rozmowy kwalifikującej

Co oznacza określenie "elastyczny grafik"?

Dbając o komfort naszych Klientów, przygotowujemy grafik zajęć zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Jednocześnie dopuszczamy możliwość zmiany godziny / daty poszczególnych zajęć pod warunkiem, iż Klient powiadomi nas odpowiednio wcześniej (uprzedniego dnia roboczego) o zaistniałych okolicznościach. Tym samym zajęcia te nie "przepadają".

Co brane jest pod uwagę podczas opracowywania rozkładu zajęć?

Pod uwagę bierzemy przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz oczekiwania uczestników kursu, sposób i cel wykorzystania nabytej wiedzy, jak również cechy osobowościowe poszczególnych uczestników kursu.

W jaki sposób ogranicza się czynniki stresogenne?

W przypadku większości dorosłych uczestników kursów językowych stres jest niestety niemalże zawsze stałym kompanem. Jakie jest jego źródło? Najczęściej wynika on z faktu, iż sam proces nauczania (w oczach uczestników kursu) w niekorzystny sposób rzutuje na własny wizerunek danej osoby na tle grupy pozostałych studentów. Dodatkowo, nie wszyscy uczący się przyswajają wiedzę w taki sam sposób; dla przykładu, niektórzy mają większeproblemy z zapamiętaniem słówek, dla innych z kolei problem stanowi wymowa. Na to nakładają się cechy osobowościowe (nieśmiałość, małomówność, itp.) oraz fakt, iż grupa składa się z osób pracujących w tym samym środowisku. Dlatego też wyeliminowanie, a właściwie umiejętne wykorzystanie stresu w celach motywacyjnych jest dla nauczyciela zadaniem niebagatelnym, stanowiącym istotny komponent procesu nauczania. Osiągamy to głównie przez indywidualne podejście do każdego uczestnika ze szczególnym uwzględnieniem jego predyspozycji językowych, jak również staramy się zbudować swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa polegające na pozostawieniu uczącym się "kontrolowanej przestrzeni"; tym samym nie zmuszamy ich np. do wykonywania poszczególnych zadań ( czytanie, zabieranie głosu, itp.) w sytuacji, gdy nie mają oni na to ochoty. Staramy się raczej stymulować ich do działania poprzez odpowiednią motywację oraz ciągłe wsparcie. Ramy teoretyczne wyznacza nam "humanistyczne teoria nauczania języka obcego", a wieloletnie doświadczenie dostarcza pomysłów i podpowiada własciwe rozwiązania.