FAQ

Jak szacowany jest koszt tłumaczenia pisemnego?

Podstawowym kryterium branym pod uwagę podczas wyceny tłumaczenia pisemnego jest ilość stron tłumaczeniowych liczona na podstawie ilości znaków ze spacjami (Microsoft Word Recenzja > Statystyka wyrazów > znaki ze spacjami). W przypadku tłumaczeń poświadczonych za jedna strona tłumaczenia to zazwyczaj to 1 125 znaków na stronę. Każda rozpoczęta strona liczona jest się jako pełna.

Dla przykładu, jeżeli tekst tłumaczenia wynosi 18 854 znaki ze spacjami, to obliczenie ilości stron wygląda w sposób następujący: 18 854 : 1 125 = 16,759 >>> 17 stron tłumaczeniowych.

Kolejnym kryterium jest kierunek tłumaczenia. Standartowo przyjmuje się, iż tłumaczenia z języka rodzimego na język obcy są droższe ze względu na większy stopień trudności tłumaczenia.